Straatprojecten

In de straatprojecten wordt door Lisse Duurzaam gezamenlijk met bewoners gekeken wat de mogelijkheden zijn voor de verduurzaming van hun huizen. Een project met en door bewoners ondersteund met de expertise van kennis partijen zoals o.a. Duurzaam Bouwloket. Straatprojecten

Fiets zoekt Boer

Bij de inmiddels jaarlijkse Fiets zoekt Boer fietstocht organiseert Lisse Duurzaam een bezoek aan duurzaam producerende bedrijven in Lisse en buurtgemeente. Naast de leuke en mooie fietstocht worden de deelnemers getrakteerd op informatie van de bezochte bedrijven. 

Fioretti College

Lisse Duurzaam verzorgt voorlichting aan de leerlingen van het Fioretti over het thema duurzaamheid. Lisse Duurzaam helpt met onderwerpen over duurzaamheid. Daarmee leren de leerlingen tweeledig: samen te werken om oplossingen te zoeken voor één van de grootste maatschappelijke uitdagingen.