Over Lisse Duurzaam

Lisse Duurzaam is een burgerinitiatief van Lissenaren. Wij willen Lisse verduurzamen door energieverbruik te verminderen. 

Dit willen wij doen in coöperatievorm  met andere inwoners en ondernemers in Lisse. Bijvoorbeeld door collectief zonnepanelen in te kopen en andere projecten te ontwikkelen om Lisse te verduurzamen. 

Zie hiervoor ook: Energiecoöperatie Lisse.nl.  

Waarom kiezen voor Lisse Duurzaam?

Er zijn meer (landelijke) initiatieven om over te stappen naar eigen duurzame energie. Aansluiten bij Lisse Duurzaam heeft diverse voordelen:

  • Het is van, voor en door Lissenaren
  • Dichtbij en zichtbaar
  • U draagt bij aan lokale ontwikkelingen en economie, ook voor de volgende generatie
  • Wij hebben geen winstoogmerk
  • U kunt zelf actief meewerken aan projecten

Wij werken zoveel mogelijk met lokale bedrijven en mensen, om hiermee de lokale bedrijvigheid te stimuleren. Als u aansluit bij Lisse Duurzaam, werkt u hier ook aan mee.

Voor wie?

Lisse Duurzaam is er voor particulieren, bedrijven, scholen, verenigingen etc. Kortom: voor iedereen binnen Lisse die duurzame energie een warm hart toedraagt en stappen wil maken op dit gebied.

Waarom een coöperatie?

Coöperaties waren vroeger heel normaal. Denk aan boeren, melkproducenten en ook banken. De Rabobank, ooit als Boerenleenbank begonnen, is daar een voorbeeld van. Vandaag de dag komen coöperaties vanuit de burgers steeds meer op. Leden hebben inspraak, er is een bestuur en er zijn vrijwilligers die zich inzetten voor de goede zaak. Als coöperatie kunnen wij ons verenigen en zo gezamenlijk doelen bereiken die los van elkaar moeilijker te bereiken zijn. Wij hebben geen winstoogmerk. Daardoor zijn wij per definitie prijsgunstiger. Zo gaat ook een deel van de opbrengsten naar speciale projecten binnen Lisse, die wat financiële hulp van buitenaf kunnen gebruiken. Op die manier vloeit er via onze leden (de inwoners van Lisse) geld richting projecten binnen Lisse. En verdwijnt het niet naar bijvoorbeeld grote buitenlandse energiemaatschappijen.