Casuskraker 5 HAVO 2022

De winnaars met het thema van de dag

'Hoe krijgen we inwoners uit de Bollenstreek in beweging voor de energietransitie?

Dat was de uitdagende vraagstelling waar ruim 130 leerlingen in kleine groepjes samen een oplossing voor moesten zoeken. Juist voor jongeren is de energietransitie belangrijk, want zij krijgen hier tenslotte straks het meeste mee te maken. De oplossing werd gezocht voor 3 profielen van bewoners in de Bollenstreek:

Dynamische Daphne (of Daniël): heeft een goed geïsoleerd nieuwbouwhuis waarvan eigenlijk alles al goed is, maar wil toch graag meer doen, maar wat?

Berekenende Bryan (of Birgit):  heeft een goed geïsoleerd vrijstaand huis. Maar wil wel meer doen maar wil dan zeker weten dat het wat oplevert en zeker niet als eerste.

Afwachtende André (of Anita):  woont in een oude volksbuurt, is vrachtwagenchauffeur en bijna met pensioen. Hij gelooft niet in die energietransitie en wacht op technologie die het wel oplost. Beter een kernenergiecentrale dan windmolens. Als iedereen maatregelen heeft genomen, volgt hij wel.

Wethouder en jurylid Riet Austie benadrukt het belang dat jongeren betrokken zijn

Na de uitleg over de Casus werd een presentatie gegeven over kenmerken van profielen bewoners. 

In groepjes werd nagedacht over de juiste motivatie voor het gekozen profiel en werd in 2 uur een poster gemaakt en een pitch voorbereid

Pitchen voor een jury: presentatie, samenwerken, originaliteit en uitvoerbaarheid werden beoordeeld

Lisse Duurzaam,  maakt de uitslag bekend van enkele winnaars

3 winnaars en 3 eervolle vermeldingen; het resultaat van een inspirerende ochtend