Casuskraker 5 HAVO 2023

  - Hoe krijgen we jongeren uit de Bollenstreek in beweging voor energiebesparing en duurzaamheid?

 
                                                      Deze Casus kregen zo'n 135 leerlingen van 5 HAVO om in groepjes oplossingen voor te bedenken

De 4 groepen winnaars van de Casuskraker

en  "Wat willen jullie dat de jongeren uit de Bollenstreek gaan doen?" 

     "Je kunt denken aan gedrag  (bijvoorbeeld korter douchen, thermostaat lager zetten en minder lampen aan) of aan je eigen                                       consumptiegedrag (smartphone en aanschaf van nieuwe spullen). Hou hierbij rekening met de (financiële) mogelijkheden die jullie zelf               hebben."

In voorbereidende lessen waren de leerlingen al voorbereid dat niet elke jongere door dezelfde argumenten gemotiveerd raakt. Zo weten ze nu dat er  belangrijke verschillende kenmerken zijn tussen groepen jongeren. Met b.v. eigenschappen van jongeren die voornamelijk
                                                             - Enthousiast, impulsief, vrolijk en gericht zijn op samen b.v. een vriendengroep,
                                                             - Teruggetrokken, liefst alleen en graag hun eigen plan trekken,
                                                             - Doelgericht, zelfvertrouwen hebben, serieus en zichzelf slim vinden.
Deze verschillende groepen moeten dus bij voorkeur op een andere wijze benaderd en gemotiveerd worden.
Echt geen gemakkelijk opgave! Maar er waren goede en originele oplossingen bedacht om de jongeren in weging te krijgen. De foto's links laten een paar mooie oplossingen zien. Zeker iets waar de wethouder Riet Austie die bij de prijsuitreiking aanwezig was, en later met de winnaars in gesprek ging, nog inspiratie kon opdoen.