'Het pakket is ambitieus, rechtvaardig en uitvoerbaar’,

zei minister Rob Jetten (D66, Klimaat en Energie) woensdag in zijn eerste ‘klimaatpersconferentie’.

Hij wil die persconferenties de komende tijd vaker gaan houden om Nederland constant bij te praten over alle maatregelen die de overheid de komende jaren neemt om Nederland om te bouwen tot een klimaatneutrale economie. ‘Want de tijd van vrijblijvendheid is voorbij’, benadrukte hij. Veel van de aangekondigde 122 maatregelen hebben nog losse eindjes, waarover later meer duidelijk moet worden. 

Dit zijn, per sector, de belangrijkste maatregelen: 

Mobiliteit

Landbouw

Industrie

Gebouwde omgeving

Elektriciteit

Sectoroverstijgend

Beoogde extra CO2-besparing in 2030: 4 megaton

Belangrijkste maatregelen:
• verhoging van de bijmengverplichting biobrandstoffen
• 600 miljoen euro subsidie om de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s te stimuleren
• extra laadpalen

Beoogde extra CO2-besparing in 2030: 4 megaton

Belangrijkste maatregelen:
• wachten op het landbouwakkoord
• glasstuinbouw in 2040 klimaatneutraal

Beoogde CO2-besparing in 2030: 5,2 megaton

Belangrijkste maatregelen:
• maatwerkafspraken met grote uitstoters
• extra CO2-heffing blijft langer van kracht
• strengere regels voor plastics

Beoogde extra CO2-besparing in 2030: 1,4 megaton

Belangrijkste maatregelen:
• extra geld voor het verduurzamen van de kwetsbaarste wijken
• meer subsidie voor zonnepanelen in de sociale huursector
• een verschuiving van de energiebelasting van elektriciteit naar gas

Beoogde CO2-besparing in 2030: 4,0 megaton

Belangrijkste maatregelen:
• elektriciteitsmix in 2035 volledig CO2-vrij
• doorzetten plannen kernenergie
• verplichten batterijen bij grote zonneparken

Beoogde extra CO2-besparing in 2030: 3,2 megaton

Belangrijkste maatregelen:
• groen gas
• verschuiving in de energiebelasting